A N U N T
 
PENTRU CA ACTIVITATEA DE  RELATII CU  PUBLICUL SA NU AIBA DE SUFERIT SI SA SE DESFASOARE IN CONDITII DE SIGURANTA SI SECURITATE, ACTIVITATEA SE VA DERULA CU PRECADERE PRIN UTILIZAREA POSTEI , TELEFON ( 0254234259 si 0724240117),
PENTRU SITUATII EXCEPTIONALE, MEMBRII  COLEGIULUI SI TERTE PERSOANE JURIDICE SAU FIZICE, POT DEPUNE DOCUMENTELE/SOLICITARILE LA SEDIUL COLEGIULUI MEDICILOR  DUPA URMATORUL PROGRAM:
     MARTI, MIERCURI, JOI  DE LA ORA 9 LA ORA 13
Programul de creditare 
 
În vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi asigurării unui nivel ridicat al cunoştinţelor medicale, medicii sunt obligaţi, potrivit Titlului XII privind exercitarea profesiei de medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România - al Legii nr. 95 / 2006  “ să efectueze un număr de cursuri de pregătire şi alte forme de educaţie medicală continuă şi informare în domeniul ştiinţelor medicale, pentru cumularea numărului de credite stabilit în acest sens de către Colegiul Medicilor din România. Sunt creditate programele, precum şi celelalte forme de educaţie medicală continuă avizate de către Colegiul Medicilor din România “.
Educaţia Medicală Continuă constă în ansamblul activităţilor educaţionale planificate care au ca scop menţinerea sau dezvoltarea cunoştinţelor, conduitei şi atitudinilor profesionale necesare medicului  pentru a-şi desfăşura eficace activitatea profesională şi, în acelaşi timp, prin dezvoltarea permanentă a performanţelor individuale, pentru a realiza o creştere reală a calităţii serviciilor medicale prestate.
Furnizorii de educaţie medicalã continuã sunt instituţii sau organizaţii care asigurã managementul acestor forme de educaţie, cum ar fi universitãţi sau facultãţi de medicinã acreditate, instituţii de învãţãmânt superior medical, instituţii cu rol de învãţãmânt sau/şi centrele de pregătire cu rol de formare, recunoscute de MSP.
Cuantificarea unităţii de creditare a EMC, a numărului de ore sau credite acordate participării la programele educaţionale organizate precum şi stabilirea criteriilor şi standardelor de creditare, se face la nivel naţional, de către Comisia Naţională de EMC a CMR. Cererile de creditare se vor depune direct la Consiliul Naţional al CMR sau prin intermediul Colegiilor Judeţene cu cel puţin 30 de zile anterior debutului acesteia şi vor fi însoţite de programul detaliat pe ore al cursului sau a manifestãrii, cererea de creditare (anexa 2 a), modelul de prezentare program ( anexa 2 b ). În cazul cursurilor organizate de universităţile de medicină şi farmacie se mai aduagă un proiect detaliat al cursului. Organizatorii programelor de EMC se obligă să trimită la departamentul profesional-ştiinţific al CMR, după terminarea programului respectiv, lista participanţilor (nume, prenume, specialitate, grad profesional şi CUIM ), modelul certificatului de absolvire sau participare emis si raportul formei de evaluare a evenimentelor de educaţie medicală continuă
 
(anexa 2 g ).

Cesionare Praxis

Site-uri locale

Meteo Deva

Vizitatori site

1565874
Azi
Ieri
Saptamana asta
Luna asta
Total
373
323
2396
9952
1565874