ANUNT IMPORTANT !

VĂ REAMINTIM CĂ IN BAZA DECIZIEI CMR NR. 16 / 24.06.2016, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ CU DECIZIA NR. 19 / 30.09.2016 ȘI 21 / 28.07.2017 INCEPAND CU DATA DE 19 OCTOMBRIE 2016, CERTIFICATELE DE MEMBRU SE VIZEAZĂ ANUAL IN BAZA URMATOARELOR ACTE:
 - CERTIFICAT DE MEMBRU AL COLEGIULUI MEDICILOR ( ORIGINAL )
 - COPIE POLIȚĂ DE ASIGURARE CIVILĂ PENTRU GREȘELI IN ACTIVITATEA PROFESIONALĂ, CERTIFICATĂ CONFORM CU ORIGINALUL ( COPIE )
 - CERERE DE ACORDARE A VIZEI ANUALE PE CERTIFICATUL DE MEMBRU
( MODEL IN ATAȘAMENT )
CERERE ACORDARE VIZA ANUALA_NOV.2017.doc

AVIZAREA ANUALĂ A CERTIFICATULUI DE MEMBRU IN ANUL 2019 SE FACE DOAR DUPA EVALUAREA ORELOR EMC PENTRU TRANȘA 2015 - 2019.
IN ACEST SENS ȘI PENTRU A EVITA AGLOMERATIA, VĂ RUGĂM SĂ ADUCETI FIȘA DE AUTOEVALUARE COMPLETATĂ ȘI COPII DUPĂ ACTELE DOVEDITOARE A EFECTUĂRII PUNCTAJULUI.
PERIOADA DE EVALUARE ESTE 01.10.2019 - 01.12.2019 

Decizia CMR nr.12 / 2018 - EMC
ANUNT IMPORTANT !
NOUA DECIZIE CMR NR. 12 / 29.06.2018 PRIVIND EDUCATIA MEDICALA CONTINUA,
PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 683 / 06.08.2018 SI INTRA IN VIGOARE IN TERMEN DE 15 ZILE DE LA PUBLICARE ( 21.08.2018 )
DECIZIA_CMR_12_2018_EMC_integral.doc
EMC_STRUCTURAT_01.01.2015_21.08.2018.xls
EMC_STRUCTURAT_DE LA DATA DE  22.08.2018.xls
PROCEDURA STANDARD_ACREDITARE  FURNIZORI EMC.doc
PROCEDURA STANDARD_CREDITARE FORME  EMC.doc


PROTECTIA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Acord_date_personale_CJM -  BUN.docx
LEGEA_PR_190_2018_protectia  datelor.doc
Notificare privind protectia  datelor_CJM.doc
Regulamentul_2016-679_rectificat_23_mai_2018 (2).pdf


ANUNȚ IMPORTANT !

IN ATENȚIA TUTUROR MEDICILOR DIN JUDEȚ
IN PERIOADA OCTOMBRIE – NOIEMBRIE 2019 ARE LOC EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ A MEDICILOR.
DETALIILE PRIVIND EVALUAREA LE GĂSIȚI IN FIȘIERELE ATAȘATE ȘI AU FOS TRIMISE ȘI PE FAXURILE UNITĂȚILOR SANITARE

ad_unit_sanit_eval.2015_2019.PDF
MODEL_FISA DE AUTOEVALUARE  PROFESIONALA_2019.xls

Colegiul Medicilor din România a luat naştere în mod legal în luna iunie 1997, în temeiul Legii nr.74 din 6 iulie 1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România .
Image În momentul actual, activitatea organizaţiei este reglementată în principal prin Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii si Statutul CMR. Colegiul Medicilor din România este organism profesional, apolitic, fără scop patrimonial, de drept public, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de medic ca profesie liberală, de practică publică autorizată.
Colegiul Medicilor din România are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă, normativ şi jurisdicţional profesional şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.
Colegiul Medicilor din România se organizează şi funcţionează pe criterii teritoriale, la nivel naţional şi judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, între Colegiul Medicilor din România şi colegiile teritoriale existând raporturi de autonomie funcţională, organizatorică şi financiară.
Atribuţiile Colegiului Medicilor din România nu pot fi exercitate de nici o altă asociaţie profesională.
Colegiul Medicilor din România nu se poate substitui organizaţiilor patronale sau sindicale şi în îndeplinirea atribuţiilor sale nu poate face uz de prerogativele acestora prevăzute de lege.

 

Cesionare Praxis

Site-uri locale

Meteo Deva

Vizitatori site

1394564
Azi
Ieri
Saptamana asta
Luna asta
Total
259
476
735
4524
1394564