COLEGIUL JUDEŢEAN AL MEDICILOR
B-dul 22 Decembrie, Bl.42, Parter, Deva - 330111, HD, Romania, Tel.: 0254.234.259, Fax: 0254.234.300, E-mail: colmedhd@yahoo.com
HUNEDOARA - DEVA
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr. 16667

EVALUARE RISC DE EPUIZARE PROFESIONALA

Evaluarea Riscului de Epuizare Profesională

Către:
Colegiul Medicilor Hunedoara,

Având în vedere preocupările instituției dvs. pentru protecția medicilor împotriva epuizării profesionale și responsabilitățile legale în domeniu;
Ținând cont că activitatea desfășurată în perioada pandemiei determină în multe cazuri o creștere a riscului de epuizare profesională a asistentelor medicale;
Prin prezenta vă comunicăm faptul că:
1) Federația „Solidaritatea Sanitară” a finanțat realizarea platformei online Evaluarea Riscului de Epuizare Profesională - Burnout Assessment Tool (BATEREP), care poate fi accesată la adresa:

https://baterep.cercetare-sociala.ro/

Platforma are ca principal scop evaluarea riscului de epuizare profesională a lucrătorilor din sănătate, oferind astfel un set de criterii obiective pentru evaluarea dimensiunii privitoare la stres și epuizarea fizică din hărțuirea morală.
Primele date publicate, obținute în baza testelor completate până acum, pot fi găsite aici.


2) Am creat pentru organizația dvs. un panou special (demo) de interogare și vizualizare a informațiilor obținute în cadrul acțiunii de screening ce include și medicii  din județul dvs. Datele de conectare la panoul de vizualizare creat pentru organizația dvs. sunt următoarele (vă rugăm să le rețineți):
 

Adresa de conectare:
https://baterep.cercetare-sociala.ro/raport-cm/?u=765
Cod acces: 920818


Precizăm faptul că accesarea acestui panou din portal vă permite vizualizarea mediei scorurilor obținute de medicii din județul dvs. care au completat testul, mergând până la nivel de secție. Acesta este nivelul maxim de specificitate, el având cea mai mare valoare informativă.
Asemenea tuturor evaluărilor de acest tip, relevanța informațiilor este dependentă de numărul de medicilor care completează testul, creșterea numărului acestora fiind un obiectiv comun. Mai jos puteți găsi linkul special prin care vă rugăm să promovați completarea testului de medicii din județul dvs., el contribuind la măsurile de siguranță menite să ne asigure că sunt implicate în completarea testului doar persoanele din grupul țintă (și identificarea numărului medicilor mobilizat de dvs.).


https://baterep.cercetare-sociala.ro/chestionar/?recmf=765


Menționăm faptul că acest link trebuie distribuit medicilor din județul dvs., el mediind accesul la completarea testului.[1]

Precizăm faptul că BATEREP este un instrument de referință în evaluarea stresului și epuizării fizice a profesioniștilor din sănătate, el oferind un set de criterii obiective pentru analiza periodică a riscurilor, respectiv pentru prevenirea acestor tipuri de hărțuire morală (raportat la prevederile art. 2, alin. 5^2[2] din OUG 137/2000 privind clasificarea drept hărțuire morală la locul de muncă a stresului și epuizării fizice). El constituie totodată principala formă de concretizare a punctului C4 (Spitalul adoptă măsuri pentru prevenirea instalării sindromului de epuizare in rândul personalului) din documentul Bibliografie Cerințe MONITORIZARE publicat de ANMCS în data de 08.02.2021.[3]

Merită reținut faptul că, după completarea testului, fiecare medic are acces la scorul obținut, la o scurtă interpretare a acestuia și la câteva comparații cu media scorurilor obținute de medicii de locuri de muncă similare, toți medicii fiind astfel conștientizați privind existența acestui risc, acolo unde este cazul.[4]

Vă transmitem prezenta adresă cu speranța implicării organizației dvs. în această acțiune ce vizează un screening național al profesioniștilor din sănătate din perspectiva riscului de epuizare profesională! Vă rugăm să aveți în vedere faptul că reușita acestei acțiuni, la care vă invităm să participați, poate determina constituirea unei baze de date de referință, pornind de la care pot fi identificate valorile limită specifice acestei categorii profesionale!

Vă stăm la dispoziție cu informații suplimentare!

 

[1] Precizăm că transformarea contului din demo în unul permanent este condiționată de participarea la acțiunea de mobilizare a medicilor pentru completarea testului, prin intermediul linkului dedicat, respectiv de reușita ei.
[2] OUG 137/2000, art. 2: (5^2)Constituie hărţuire morală la locul de muncă orice comportament care, prin caracterul său sistematic, poate aduce atingere demnităţii, integrităţii fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajaţi, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru. În înţelesul prezentei legi, stresul şi epuizarea fizică intră sub incidenţa hărţuirii morale la locul de muncă.
[4] Pe măsura colectării informațiilor aplicația va include, într-o fază ulterioară, și estimări privind posibilele cauze alături de un set de recomandări privind intervențiile posibile.
 
 

 
Cu stimă, 
Manager, 
Viorel Rotilă

Cauta pe site

utile2

GHID

Cesionare praxis

Vizitatori site

334503
Azi
Ieri
Saptamana aceasta
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luba trecuta
Total
394
553
2605
326472
11607
20114
334503

Your IP: 100.24.115.215
2022-05-19 18:04